Home

1Welkom op de website van de familie Noordewier

Achter deze homepage bevindt zich de geschiedenis van de familie Noordewier.
We vinden de eerste voorvaderen in het einde van de 18e eeuw. Het is de Bataafse Republiek, de Franse tijd. Nog even en Napoleon heeft het bestuur in de Lage landen zo georganiseerd dat we iedereen gemakkelijk kunnen traceren. De economie kalft af, de Gouden Eeuw is definitief voorbij en er is een voortdurende dreiging van oorlog: met Engeland, met Frankrijk, met Oostenrijk…

Na 1811 wordt het plotseling allemaal geregistreerd op last van Napoleon. Er komen zelfs voorgedrukte registers van de Burgelijke Stand. Families kiezen een naam. Jongens worden door het lot opgeroepen te dienen in het Franse leger en als het kan kopen ze een plaatsvervanger. Voor 1811 was het de kerk die registreerde: doop, huwelijk, belijdenis en mutaties van de gelovigen, vaak door het huwelijk gekomen of vertrokken naar een andere kerkelijke gemeente… veelal werden overlijdens ook in deze boeken vermeld maar, de ene dominee had een helder organisatietalent, de ander vond deze vorm van administreren maar een vervelende bijkomende bezigheid. Het effect is een niet consistent register van gebeurtenissen.

In 1771 is het huwelijk tussen Jan Jacobs van Vliedorp en Trijnje Mennes van Niekerk. Ze hebben elkaar leren kennen ergens op het kerkepad tussen Niekerk en Vliedorp. De twee dorpen deelden dezelfde kerk en zonder twijfel is er gewandeld op zondag. Zeker in de zomer leende het kwelderlandschap zich daar voor.

Iedereen moet elkaar bij naam gekend hebben, de sociale controle enorm, de bekende wereld beperkt, Groningen de grote stad waar je bij hoge uitzondering eens kwam en als je er naar toe verhuisde was je de echte wereldburger.

In dat landschap vinden we de Jannen en de Jacobs, de Trijn(t)jes en Anjes. Ze werden vaak niet ouder dan veertig, als je je kindertijd al overleefde. Je kreeg vaak in een rappe opeenvolging van 11 maanden kinderen, die je als ouder niet zelden overleefde. Twee Noordewier ouders schonken het leven aan zeven kinderen waarvan één de leeftijd van 19 jaren bereikte, alle anderen vonden de dood voor het zesde levensjaar.
Wat zich precies in de hoofden van deze ouders heeft afgespeeld weten we niet. We weten wel dat vele Noordewiers zich religieus manifesteerden; het is een geslacht van ouderlingen, diakenen, dominees en vrome ambachtslieden.

1834. Het was een kerkelijk rumoerige tijd, de Afscheiding, waar fijnslijperij in de protestantse kerk dorpen en families verdeelden. Sommigen vertrokken naar Amerika, soms met een zendelingsmentaliteit en dat bleef dan ook niet zonder resultaat. In de Nieuwe Wereld zijn scholen en straten vernoemd naar die religieuze pioniers. Het is een tijd die onbewust diepe sporen naliet in de generaties erna:

De schrijver van dit stukje herinnert zich een opmerking van zijn oom Menne, zoon van Gosse, zoon van Menne, zoon van Aldert, zoon van Menne Jacobs, zoon van Jacob Jans, zoon van Jan Jacobs van Vliedorp,… toen hij een zeer braaf en rechtlijnig antwoord gaf op een vraag die zo’n antwoord wel erg uitlokte: “Och Theo, de bist een echte Cocksioan *1” Dat is niet langer dan 45 jaar geleden.

Op deze website willen we het graag allemaal bijelkaar brengen.
Veel ontbreekt er nog: de Amerikaanse tak is moeilijk te traceren en hele parentelen zijn verdwenen in de tijd.

Bent u een Noordewier? Schroom niet een inlogcode te vragen. Uw bijdragen zijn zeer welkom, we zoeken informatie, beeld, geluid…. alles wat de geschiedenis zo compleet mogelijk kan maken.
Gebruik het formulier op de Contactpagina en vraag een inlogcode.
We ontwikkelen deze website zodanig dat u zelf de mogelijkheid hebt het bestaande parenteel te redigeren. Vooralsnog moet het even handmatig…